VD eller annan chefsposition

PERSONLIG MENTOR

Jag vill vara din samtalspartner som underlättar för dig att se och formulera var du är för stunden, vart du vill och vad du behöver göra.

Du har en framgångsrik karriär bakom dig och avancerat till Vd eller annan chefsposition. Din väg dit kan se helt olika ut, antingen har du kontinuerligt fått mer ansvarsfyllda uppgifter inom huvudsakligen en organisation eller så har du kommit hit genom att du tagit dig an mer avancerade uppdrag för olika arbetsgivare.

Nu har du nått en nivå där du börjar fundera på vilka alternativ som finns för dig framåt. Du är där du är för att du är bevisat kompetent, men du är ändå inte riktigt nöjd. Du vill vidare.

Har du ställt dig några av nedanstående frågor?

  • Vad drömmer jag om?
  • Vad är det jag saknar?
  • Hur viktigt är det att vara anställd?
  • Är jag på rätt ställe?
  • Skulle jag kunna tänka mig att vara partner/ägare i ett eget företag?
  • Hur bringar jag reda i mina tankar så att jag lättare hittar riktningen?
  • Vad gör jag i denna situation?

Oftast har vi svaret där inne någonstans, men det behöver plockas fram och uttalas. Svårast är att våga lita på sig själv.

Jag har upplevt det mesta av ovanstående, har ofta hittat svaren, men inte alltid. Jag har lyckats med mycket, men också gjort många misstag. Jag kommer att vara intresserad av det du har att säga. Verktyget är samtalet, dvs det som innebär att man både är beredd att lyssna och att ha något att säga. Det hjälper dig att fatta rätt beslut.

Ta reda på hur jag kan hjälpa dig!

REFERENSER

"Du har tydligt inför alla möten lyssnat in vad jag behövt hjälp med och sedan tydligt strukturerat gått igenom de punkterna under våra sessioner och sedan direkt efter följt upp med en summering och nästa steg. Dessa sessioner har verkligen underlättat för mig i min roll som styrelseordförande och gett mig större självförtroende. Jag har känt en trygghet att öppet kunna ta upp alla mina frågor och funderingar och hur man ska hantera olika situationer. Jag har också känt att inga frågor har varit dumma. Jag upplever att du alltid är påläst inför våra möten vilket gör dem effektiva. Jag kan varmt rekommendera dig och du var värd varenda krona!"
- Elif Schmidt Styrelseordförande Solideq Group, VD Oxceed

REFERENSER

"Du har tydligt inför alla möten lyssnat in vad jag behövt hjälp med och sedan tydligt strukturerat gått igenom de punkterna under våra sessioner och sedan direkt efter följt upp med en summering och nästa steg. Dessa sessioner har verkligen underlättat för mig i min roll som styrelseordförande och gett mig större självförtroende. Jag har känt en trygghet att öppet kunna ta upp alla mina frågor och funderingar och hur man ska hantera olika situationer. Jag har också känt att inga frågor har varit dumma. Jag upplever att du alltid är påläst inför våra möten vilket gör dem effektiva. Jag kan varmt rekommendera dig och du var värd varenda krona!"
- Elif Schmidt Styrelseordförande Solideq Group, VD Oxceed

KONTAKTA MIG

Gunvor Engström AB

ANSLUT MIG

© 2022 Gunvor Engström AB. All Rights Reserved. Site built by: Pete Kremer - PK Solutions

Anslut mig: