Varför Styrelseinstitutet?

För en dryg vecka sedan valdes jag till styrelseordförande i Styrelseinstitutet. Sedan dess har det varit fullt fokus på att tillsammans med huvudägare och VD Eva Gianko diskutera framtidsplaner. Styrelseinstitutet är ett aktiebolag som till sig har knutit ett antal partners med erfarenheter från operativa uppdrag och styrelsearbete. Institutet erbjuder tjänster kring bolagsstyrning utifrån helheten – ägare, styrelse och ledning.

Tydligt ägande

Jag tackade ja till detta uppdrag därför jag ser att det finns så otroligt mycket att göra inom detta område. Så många ägare som har frågor kring styrelser, ska jag ha någon och hur ska den i så fall se ut? Så många styrelser som inte alltid ser vilka frågor som är relevanta eller på rätt sätt bidrar till verksamhetens utveckling. Och så många ledningar som antingen efterlyser tydligare ägardirektiv eller försöker runda styrelsen så gott de kan. Men att Styrelseinstitutet känns lockande beror också på att det är ett bolag med ett tydligt ägande och att det finns en önskan om att utvecklas och föra en konstruktiv dialog.

Vi söker fler partners

Förutom en bra VD och ägare så utvidgades den tidigare styrelsen. Vi har haft ett möte och här finns kunnande – det märktes direkt. Likaså har vi erfarna partners men vi söker fler. Så du som känner att du vill arbeta med ett kompetent gäng med bolagstyrningsfrågor, har haft operativa uppdrag och gedigen styrelseerfarenhet – hör av dig till mig så kan jag berätta mer.

Lyssna på vad jag säger om Styrelseinstitutet

Här berättar jag mer om hur jag ser på Styrelseinstitutet.

Leave comment