Konsten att tala

Varför talar man egentligen? Har du någonsin tänkt på det? Det finns ju förstås en massa olika syften, småpratandet med familj och vänner om ditten och datten, allt som händer, planering, känslor, åsiktsutbyte. Sedan finns det ju det mer ”professionella” talandet, med arbetskamrater, kunder, styrelser, föredragshållande, debatter, mediakommunikation och så vidare. Talet, kombinerat med lyssnandet, är ju grunden för all kommunikation mellan människor. Just därför funderar jag ganska ofta över hur det kommer sig att så många talar så att man varken hör eller förstår. Tänkte framåt ta upp några iakttagelser som jag gör då och då – och nu talar jag om yrkeslivet.

Att tala så omgivningen hör

Om man inte talar så omgivningen hör vad man säger så spelar det ingen roll hur kloka saker man har att förmedla. Viska kan man göra till sin käresta, på bio eller om man endast vill att den som sitter bredvid ska höra. Vänder man sig till en grupp människor så måste man använda sin röst, tala tydligt och ofta långsammare än vad man tror. Titta inte ner i papper, på PP-bild eller på den som sitter bredvid. Se ut över gruppen och försäkra dig om att du har deras uppmärksamhet. Detta är egentligen en rent teknisk fråga så det är bara att lära sig. Men så få har insikten om att detta är viktigt. Inte minst i styrelsesammanhang så händer det ofta att föredraganden kommer in och talar till ganska stora grupper som om den bestod av tre personer. Tid ägnas åt vad som ska sägas, vilka bilder som ska visas men mycket sällan åt hur budskapet ska framföras.

Mitt förslag 1 – lär dig talteknik

Lägg in ett pass talteknik i alla ledar/styrelseutbildningar. Att andas lugnt ner i magen, lägga rösten rätt – varken i halsen eller i näsan, tänka på tempot och tala till åhörarna är något man kan lära sig. Själv tog jag sånglektioner i många år och det har hjälpt mig att få en röst som håller, ofta även utan mikrofon. Det har varit en stor trygghet.

En person som mumlar får inte ut sitt budskap, verkar osäker och väcker inte förtroende. Så nästa gång bjud in en bra tal/sångpedagog som lär ut tekniken och skickar med några bra övningar. Det kommer att ge ökad uppmärksamhet och stimulera bra diskussioner.

Förslag 2 kommer att handla om vikten av att begränsa sig och fokusera på det viktiga.

Det kommer i min nästa blogg.

4 Comments on “Konsten att tala”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *