Mina tjänster


VD / chef

Du har en framgångsrik karriär bakom dig och avancerat till VD eller annan chefsposition. Nu känner du dock att du vill vidare på något sätt. Kanske en annan plats där du är eller i någon annan organisation? Du funderar på alternativen och behöver någon utomstående att tala med. Som VD/chef är det din uppgift att arbeta mot de mål som ägare/styrelse lagt fast. Detta innebär att ansvara för det dagliga operativa arbetet med organisation, medarbetare, kunder, ekonomi etc.

 • Hur fungerar mitt ledarskap gentemot medarbetare, ledningsgrupp, styrelse?
 • Vad kan jag förändra/förbättra?
 • Vad drömmer jag om personligen?

Företagare

Du driver eget eller samägt företag och vet att det är ett roligt, men hårt arbete. Ofta kan det kännas ensamt och ansvarsfyllt. Hur ser vägen framåt ut, vad behöver jag prioritera, hur ser jag till att ha rätt kompetens omkring mig? Listan på frågor som kan uppstå är oändlig. Kanske behöver du en utomstående att tala med för att få perspektiv?

Som företagare äger/deläger du bolaget, vilket kan medföra många olika frågeställningar beroende på hur upplägget ser ut. Känner du igen dig i någon av följande situationer?

 • Du har drivit ditt företag ganska länge och det har gått bra. Men nu känner du att du fastnat, du behöver komma vidare, få nya idéer och kanske en partner. Hur gör du? Hur hittar du rätt företag/ägare att samarbeta/fusionera med?
 • Du är ensamägare till ditt företag och vill så förbli. Men utan tvekan finns det många situationer där du skulle ha behövt någon att tala med som verkligen engagerar sig i verksamhetens långsiktiga utveckling. Kanske är det dags att formera en formell styrelse? Hur ska du tänka? Vilka kompetenser och egenskaper behöver styrelsen inneha och hur hittar du rätt personer? Vem kan du tala med om detta?
 • Du har drivit företaget i ett antal år och arbetat upp en bra kundkrets, omsättning och resultat. Ibland går det lätt och bra, men ofta är det tungt och ensamt. Personen du anställde var inte lika bra som du hade hoppats på. Naturligtvis har du försökt framföra det på ett bra sätt och tillsammans har ni förtydligat målen. Men det känns ändå inte riktigt som det ska. Hur ska du göra? Tror du att det löser sig om det bara får gå en tid, eller behöver du fundera på hur du ska kunna avbryta samarbetet? Vem ska du prata med? Vad är det rätta att göra?

Styrelseuppdrag

En styrelses uppgift är att på ägarens uppdrag utveckla bolaget eller organisationen. Det finns lagar och regler som styr uppdraget och det är viktigt att ägare och ledamöter känner till och lever efter innehållet i dessa. Men det räcker inte för att en styrelse ska fungera på bästa sätt. Du måste känna till vad ägaren vill med bolaget, vilken kompetens som behövs, hur man hittar rätt ledamöter, hur styrelsens arbete utformas och utvärderas mm.
Olika verksamheter kräver olika styrelsekompetenser. Detsamma gäller i olika skeden i bolagets utveckling.
Oavsett om du är ägare, styrelsens ordförande eller ledamot så behöver du fundera över hur du bäst hanterar olika situationer. Känner du igen dig i någon av följande?

 • Du är företagare och funderar på om du ska forma en styrelse och hur du i så fall gör.
 • Du är företagare och har redan en styrelse med externa ledamöter.
  • Hur förmedlar du mina tankar och idéer till styrelsen?
  • Hur utvärderar du det som åstadkoms?
  • Hur vet du att du har rätt ledamöter?
 • Du är ordförande i en styrelse och funderar på hur du bäst leder styrelsearbetet så att ni når resultat, hur du interagerar med ägaren mm.
 • Du är ledamot i en styrelse och har ofta funderat över hur du bäst framför dina tankar så att de tas på allvar.
  • Hur gör du när ingen lyssnar, när replikerna flyter i väg?
  • Hur samverkar du med övriga ledamöter, ordföranden mfl?
 • Du har idag inget styrelseuppdrag, men vill gärna ha ett.
  • Hur går du till väga?

Samtal i grupp

Att utvecklas genom att få del av andras erfarenheter och själv dela med sig är en riktig aha-upplevelse. En förutsättning för att det ska fungera väl är att samtalet leds på ett sätt så att gruppen håller fokus, att man närvarar och bidrar. Resultatet bygger på förtroende. Gruppen kan sättas samman på olika sätt där det viktiga är att alla vågar tala om de innersta och viktiga frågorna. Och att man är beredd både att formulera egna frågor och engagera sig i de övrigas.

Jag är en erfaren samtalsledare som ser till att alla lämnar mötet med större insikter och inspiration till handling.

Kontakt

Om du behöver hitta rätt riktning i ditt yrkesliv, fatta viktiga beslut eller behöver kunskap och råd – kontakta mig. Kommer vi överens om att samarbeta så bokar vi tid för samtal. Jag vågar lova att du efter samtalen ser handlingsalternativen framåt tydligare och därför går ifrån våra möten med insikt om vad du ska göra.