valberedningar

Vi har nu upplevt en tid av stämmor, mestadels digitala. Vi går igenom det som gjorts under året, ger styrelsen ansvarsfrihet –…