fbpx

Styrelsens arbetsordning

Det talas mycket om vad en styrelse ska göra, ledamöternas ansvar, viktiga frågor att bevaka. Det ansvar som läggs på styrelser ökar…