småochmedelstoraföretag

Nästa panelsamtal handlade om styrelsearbete. Hur ska man komma igång, hur ska styrelsen sättas samman, hur får man den att fungera på bästa…