samhälle

Deltog idag på en intressant föredragning från Söderberg & Partners. För 2017 tror man på en global tillväxt med 3,4%, USA 2,3,…