mittlivsomfar

Samtalade idag med FARs tidigare generalsekreterare Dan Brännström. En del av vårt samtal rörde den bok han skrivit Mitt Liv som FAR.…