fbpx

gunthermårder

Kommer just från stämman i StyrelseAkademien Stockholm. Valdes till ordörande i styrelsen. Ska bli så spännande att vara med