generositet

I över två år har dessa kvinnor träffats regelbundet och delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Samtalen rör frågor som…