entreprenörskap

I över två år har dessa kvinnor träffats regelbundet och delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Samtalen rör frågor som…
Inom ramen för IFS(Insamlingsstiftelsen ifs rådgivningscentrum) har vi påbörjat ett projekt som syftar till att identifiera de frågor som är viktigast för tillväxt…
Women Presidents Organization, WPO, kommer tillsammans med American Express ta fram en lista på de 50 snabbast växande företagen ledda av kvinnor. Vill gärna…