bevara

När jag hade ett operativt jobb var jag van vid att sommaren började någonstans i början på juli. Under den senare delen av…