fbpx

STYRELSEUPPDRAG

Gratis nedladdning: HUR DU FÅR DITT FÖRSTA STYRELSEUPPDRAG

STYRELSEARBETE

Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat i olika typer av styrelser, ideella organisationer,  branschorganisationer, myndigheter, offentligägda bolag, startups, privatägda och noterade bolag.

En styrelses uppgift är att på ägarens uppdrag utveckla bolaget eller organisationen. Det finns lagar och regler som styr uppdraget och det är viktigt att ägare och ledamöter känner till och lever efter  innehållet i dessa. Men det räcker inte för att en styrelse ska fungera på bästa sätt. Du måste känna till vad ägaren vill med bolaget, vilken kompetens  som behövs, hur man hittar rätt ledamöter, hur styrelsens arbete utformas och utvärderas mm.

Olika verksamheter kräver olika styrelsekompetenser. Detsamma gäller i olika skeden i bolagets utveckling.

Oavsett om du är ägare, styrelsens ordförande eller ledamot så behöver du fundera över hur du bäst hanterar olika situationer. Jag har erfarenheter från många olika verksamheter och är gärna din samtalspartner i dessa frågor.

Känner du igen dig i någon av följande situationer?

  • Du är företagare och funderar på om du ska forma en styrelse och hur du isåfall gör.
  • Du är företagare och har redan en styrelse med externa ledamöter.
   • Hur förmedlar jag mina tankar och idéer till styrelsen?
   • Hur utvärderar jag det som åstadkoms?
   • Hur vet jag att jag har rätt ledamöter?
  • Du är ordförande i en styrelse och funderar på hur du bäst leder styrelsearbetet så att ni når resultat, hur du interagerar med ägaren mm.
  • Du är ledamot i en styrelse och har ofta funderat över hur du bäst framför dina tankar så att de tas på allvar.
   • Hur gör jag när ingen lyssnar, när replikerna flyter iväg?
   • Hur samverkar jag med övriga ledamöter, ordföranden m fl?
  • Du har idag inget styrelseuppdrag, men vill gärna ha ett.
   • Hur går du tillväga?

 

Ta reda på hur jag kan hjälpa dig!