Ord, ord, ord – känns oftast meningslösa utan konkretisering och handling

Action speaks louder than words

I morse såg jag på TV en valslogan från Magdalena Andersson ”Tillsammans gör vi Sverige bättre”. Mindes då Anna Kindberg Batras svar på så många frågor när hon var ny partiledare för moderaterna ”Sverige kan bättre”. Undrade lite hur detta budskap ska uppfattas – få till en vikänsla? La därför ut en fråga på Facebook. Fick flera bra kommentarer. En var från den alltid kloka Merit Wager. Hennes svar – Den enda slogan jag skulle lyssna på är ”Action speaks louder than words”.

Corporate bullshit

Mina tankar gick sedan till gårdagen då ett antal konsulter som samarbetar inom företaget Cordevo hade möte på Kastellholmen för att utvärdera vad vi kan göra tillsammans. Ämnet var ledarskap och affärsutveckling i den föränderliga värld vi upplever där ord som distansarbete, fysiskt närvaro, digitalisering, hållbarhet, värdegrund, agila arbetssätt, varumärken mm används flitigt. (Under promenaden till kastellet lyssnade jag på P1, som jag för övrigt nästan alltid gör, där man recenserade en bok om olika termer som ofta används i samband med bl a affärsutveckling. Ordet ”agila” nämndes som ett av de vanligaste).

Samtalet mellan oss igår handlade bland annat om hur vi ska undvika att använda tomma ord, utan fokusera på att ge dem ett användbart, trovärdigt innehåll. En bra start. Fortsättning följer.

Mitt förhållningssätt till ord

Ord är för mig viktiga. Tänker mig oftast noga för innan jag väljer ett ord. Det ska uttrycka det jag verkligen vill säga. Jag vet ju vad alla ord jag citerar i stycket ovan betyder, men känner hur jag spjärnar emot när de används utan att de sätts in i ett konkret sammanhang.

Så om någon säger ”för mig är det viktigt med värderingar” så vill jag veta

 • vilka värderingar?
 • hur tar de sig uttryck i ditt professionella liv, privata liv?
 • när har du uppoffrat något för dina värderingar? Har det faktum att du stått upp för dem någonsin kostat dig något?

Säger någon ”för mig är hållbarhetsarbetet viktigast” så vill jag veta

 • vad lägger du i ordet för dig själv och ditt företag?
 • vad konkret gör du/ditt företag för att skapa ökad hållbarhet?

Säger någon ”värdet ligger i varumärket” så vill jag veta

 • vad lägger du in i begreppet
 • hur säkrar du upp att det man gör inte går tvärtemot, hur lever man upp till det man lovat?
Coaching

Själv arbetar jag med coaching, individuellt och i grupp. Det visar sig att många gör just det, men på olika sätt. En del lyssnar och ställer frågor utan att egentligen ge några råd, andra verkar mest se det som en utbildning där man har fokus på att ”berätta hur man gör”. Så om du är intresserad av en coach så tänk efter vad du behöver och ställ frågor om arbetssättet.

Min metod

Jag är helt koncentrerad på den situation som min kund befinner sig i. Ställer frågor om förväntningar på vårt samarbete, nulägesanalysen, samtal om drömmar och tankar kring framtiden/mål, fokus på ”att göra” ett antal saker till nästa gång för att sedan utvärdera, justera och gå vidare. Handling är viktigt. Jag ställer frågor, uppmuntrar min kund att formulera sig men berättar även om mina egna erfarenheter. Det senare är en viktig del av min coaching då just det faktum att jag varit där själv är min edge, min usp.

Dagens slutsats

Köp inte orden. Be om en förklaring, konkretisering, exemplifiering, egen erfarenhet. Om du inte får detta så leta rätt på någon annan konsult som vet varför de föreslår olika sätt att utveckla sig själv, medarbetare och organisation.

Ser fram emot dina kommentarer!

2 Comments on “Ord, ord, ord – känns oftast meningslösa utan konkretisering och handling”

 1. En dag på Kastellet där för att med många ord var ett öppet och bra som förhoppningsvis kommer leda till en utvärdering vad vi kan göra på tillsammans på Cordevo och en affärsplan. Intressedialog där vår varumärkes konsult nu kommer beskriva våra profiler med kompetens och konsulttjänst. Hybridledarskap – humanism och digitalt ( teams + Mural )
  Vår man i Småland som kan alla verktygen och har ett stort intresse och erfarenhet. Vi har ”Public transportation” med Hållbara transporter med Buss och Tåg och här har vi redan ett prospect igång med Biljettsystem för Tåg i Bergslagen.

  1. Tack Thomas! Ja, tror att vi har något där förutsatt att vi fyller på med riktigt innehåll. Och det tror jag att vi gör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *