Om Mig

JAG ÄR GUNVOR ENGSTRÖM

Jag tror på samtal – frågor, reflektion, svar – som verktyg för att skapa insikt om utgångsläge och handlingsvägar. Analys och handling är inte varandras motsatser, tvärtom att göra och sedan utvärdera är den bästa vägen att lära sig något.

Mina ledord är erfarenhet, nyfikenhet och handlingskraft.

Mitt erbjudande riktar sig till dig som är/eller vill bli företagare och till dig som är/eller vill bli styrelseledamot. Jag har valt just er därför att jag engagerat mig i just detta i 30 år.

Entreprenörer

Det ordet hade inte samma mening när jag var i början på mitt yrkesliv. Det betyder ju egentligen någon som ”tar något emellan”. Sedan kom det att användas i bygg- och anläggningsverksamhet. Det vi nu avser med entreprenörer kallades då näringsliv eller företagare.

Min kunskap kring företagande började i mitten på 1980-talet då jag arbetade på Utrikesdepartementet med export- och turismfrämjande. Fick då erbjudandet att bli sekreterare i den sk Tjänsteexportutredningen vars uppdrag var att ta fram förslag för att expandera svensk tjänsteexport. Vi inledde med att ställa frågan vilka företag som skulle exportera dessa tjänster – och vi började då kalla dem Tjänsteföretag. Vi besökte därefter banker, försäkringsbolag, transportföretag, konsulter av olika slag, sjukvårdsaktörer, hotellföretag etc för att intervjua dem kring deras tankar om internationalisering. Så inleddes byggandet av mitt nätverk i näringslivet.

Då utredningen drog slutsatsen att tjänstesektorn måste konkurrensutsättas. Gamla regler måste omarbetas mm så bildade de företag som vi hade talat med en ”tankesmedja/opinionsbildare” för att driva dessa frågor som fick namnet Tjänsteförbundet – en hint till det gamla Industriförbundet. Jag rekryterades som VD. Jag arbetade då med att ta fram och sprida kunskap om tjänsteföretag, opinionsbildade för regelförändring och erfarenhetsutbyte inom företagen om hur man leder/styr företag som huvudsakligen baseras på den kunskap som människor har i sina hjärnor. Det fanns då en klar skillnad mellan hur varuproducerande industriföretag tänkte och hur tjänsteföretag/kunskapsföretag styrdes. Numera har mycket av detta flutit ihop, men utan det tänkande som då sattes igång hade utvecklingen sett annorlunda ut.

Efter fem år arbetade jag sedan som marknads/informationschef i några av dessa företag för att så småningom utveckla ett eget bolag. Vi hjälpte företag att lämna anbud på offentliga anbud just när Lagen om Offentlig Upphandling var helt ny. Detta drev jag under några år och hade som mest 10 anställda. Fick så småningom ett uppköpserbjudande och sålde verksamheten.

Därefter blev jag departementsråd och chef för den Näringspolitiska Enheten på Näringsdepartementet med ansvar för bla Almi, Nutek (Tillväxtverket), Industrifonden mfl, företagens regelverk, konkurrensfrågor etc. Här tog vi fram förslag till den politisk ledningen kring regelförenkling, skattefrågor och annat som var ämnat att bidra till att underlätta företagande. Härifrån gick jag vidare till att bli en del av ledningsgruppen i det nybildade Svenskt Näringsliv med ansvar för småföretagen. Det var här jag började använda orden företagsamma människor och sedan entreprenörer för att tydliggöra människorna bakom företagen. Det var inte de ord som då användes.

Så rekryterades jag till den då krisande organisationen Företagarnas Riksförbund (som vi namnändrade till Företagarna). Krisen gällde ekonomin och trovärdigheten. Med hjälp av fantastiska medarbetare vändes skutan, medlemsantalet – som då var ca 65 000 (utan att räkna in branschorganisationerna medlemmar) ökade och ekonomin vände. Vi blev ständigt citerade och blev en röst i debatten. Kontakterna med företagen var omfattande och så här efteråt anser jag detta vara ett av mina viktigaste och roligaste jobb.

Efter fem år lämnade jag Företagarna och rekryterades som vd för en liten norskägd nischbank, Bank2. Återigen bildade jag en otroligt kompetent ledningsgrupp och vi vände på kort tid bankens trovärdighet, genomförde Baselregler etc. De norska ägarna var ovilliga att fortsätta äga och lägga in erforderlig kapitaltäckning och jag fick uppdraget att hitta en köpare. Det lyckades jag med och banken såldes precis innan finanskrisen 2008.

Nästa steg blev ett landshövdingeuppdrag i Blekinge. Även här kom jag att ägna mig mycket åt företagarfrågor. Det var som sagt finanskris och företagen led ont. Återigen fick jag ta på mig uppgiften att tala om vikten av livskraftiga företag och bidra till att inte försvåra för dem. Det saknades inte entreprenörer i detta fina län, men alltför få lyssnade till dem. Jag vet att de kände ett stort stöd från mig och jag blev en samtalspartner för dem.

När jag återvände till Stockholm fortsatte jag stötta företagare i olika former av mentoruppgifter. Bildade bland annat en svensk avdelning av en amerikansk organisation för kvinnor/entreprenörer – Women Presidents´Organization, WPO. Medlemmar är kvinnor – second stage entrepreneurs – som har kommit en bra bit i sitt företagande. Min roll var att leda samtal med dem en gång i månaden som gick ut på att delge varandra erfarenheter i syfte att utveckla sina bolag. Vi var under de 4 år jag drev detta 16-19 kvinnor utöver mig själv som Chapter Chair. Flera medlemmar säger att de inte kunnat driva sina bolag lika framgångsrikt utan denna grupp. Jag utbildades för detta av den amerikanska organisationen och träffade mina över 100 Chapter Chair- kollegor varje år. Jag vågar påstå att detta lärde mig att lyssna och sammanfatta handlingslinjer inom de viktigaste frågorna i en företagares liv.

Det jag ovan beskrivit är en del av de sammanhang i vilka jag tillägnat mig de kunskaper och erfarenheter som jag nu ställer till ditt förfogande.

Ta reda på hur jag kan hjälpa dig!

Styrelser

I mitten på 1980-talet blev jag erbjuden mitt första styrelseuppdrag. Jag var Sveriges ”tjänsteföretagsguru”- en roll jag erövrat genom ett regeringsuppdrag om tjänsteexport. På Utrikesdepartementet hade jag uppdraget att vara den svenska representanten i tjänstehandelsförhandlingarna. Jag blev VD i Tjänsteförbundet – en sammanslutning av svenska tjänsteföretag. Det föll sig då naturligt att jag fick frågan om att bli ledamot i Travel Management Group AB, grupp- och konferens - ett typiskt tjänsteföretag.

För mig har alla uppdrag kommit som en naturlig del följd av mina operativa uppdrag, dvs att omvärlden uppfattar att jag har kunskap som kan komma till nytta i deras verksamhet. Det ena uppdraget har lett till de andra. Eftersom jag innehaft operativa roller i både privat näringsliv och i den offentliga världen så har styrelseuppdragen kommit från båda sfärerna.

När jag hör människor uttrycka önskan om styrelseuppdrag så är mitt råd alltid att leta där man står. Vad uppfattar omgivningen att du är bra på, vilka har förtroende för dig? Börja där.

Jag erbjuder mina tjänster till dig som är ny och vill ha uppdrag och till dig som redan har och är ganska erfaren. Alla hamnar vi i situationer som kan vara svåra att hantera. Vad ska man tänka på? Hur kan jag gå tillväga för att få genomslag?

Nedan kommer jag att lista en del av mina uppdrag under olika rubriker. Kommer inte att ha med allt då jag haft så många uppdrag under 35 år. Men detta ger en viss hint om mina erfarenheter av styrelsearbete.

Ordförandeuppdrag

Styrelseakademien Stockholm
Friskolornas Riksförbund
Hyundai Bilimport
Forum för Småföretagsforskning

Näringsliv

Länsförsäkringar Liv
Länsförsäkringar Fondförvaltning - pågående
Semcon
Metria
Apoteksgruppen
Tidningsstatistik
Tidsam
Stockholms sjukhem (stiftelse)
Internationella Företagsföreningen, IFS (stiftelse) - pågående

Offentligt

Tredje AP-fonden
Apotekens Omstruktureringsbolag
Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO
Jönköping International Business School, JIBS
Industrifonden
Almi Företagspartner, Sverige och Örebro
Kommerskollegium
Bolagsverket
SGU

Charity-uppdrag

IFS- Insamlingsstiftelse, Årets Nybyggare - utmärkelser och stöd till företag som drivs att entreprenörer med sitt ursprung utanför Sverige - ledamot i styrelsen

FOTA- From one to another - stöttar utbildning för kvinnor fn koncentrerat till Kenya. Ledamot av styrelsen

UNHCR för Sverige - insamling av medel för att stötta flyktingar. Ledamot av Advisory Board

Att förvärva kunskap om styrelsearbete kräver att man arbetat i många styrelser av olika karaktär. Under alla år i dessa styrelser har jag fått en rad erfarenheter som jag ställer till ditt förfogande.

REFERENSER

I juni 2011 tog jag emot Konungens medalj, 12:e storleken i högblått band, "För betydande samhällsinsatser."

Älskade våra samtal!! Tydliga. Syftesdrivna. Energigivande. Resultatinriktade.

Monica Holmvik Persdotter
Global Brand Director
Arla Foods

Du har tydligt inför alla möten lyssnat in vad jag behövt hjälp med och sedan tydligt strukturerat gått igenom de punkterna under våra sessioner och sedan direkt efter följt upp med en summering och nästa steg. Dessa sessioner har verkligen underlättat för mig i min roll som styrelseordförande och gett mig större självförtroende. Jag har känt en trygghet att öppet kunna ta upp alla mina frågor och funderingar och hur man ska hantera olika situationer. Jag har också känt att inga frågor har varit dumma. Jag upplever att du alltid är påläst inför våra möten vilket gör dem effektiva. Jag kan varmt rekommendera dig och du var värd varenda krona!

Elif Schmidt
Styrelseordförande, VD
Solideq Group, Oxceed

Altersten @gunvorengstrom ja, såhär många år i efterhand- den där cirkusen hanterade vi verkligen bra. En otroligt lärorik period som format mig mer än något annat i min karriär. Tack för allt du lärde mig Gunvor, det glömmer jag aldrig.

Jan Altersten
CEO
Arvato Financial Solutions

Du leder med integritet, värdighet och stort hjärta. Du har en bredd och ett djup som imponerar varje gång vi träffas. Du sätter ner foten när det behövs och du gör det med finess och auktoritet. Du har förmåga att notera relevanta detaljer och ger en knivskarp feedback som utmanar och utvecklar.

Sandra Solomon
VD
First Reserve

Du har strävan att skapa förbättring för andra, orädd att ifrågasätta, positiv frustration som ger nya infallsvinklar, driven av kunskap och nyfikenhet.

Anna Stenström
VD
Mustasch Reklambyrå AB

Du fick mig att bli sedd, tacksamhet, rak, tydliga regler, struktur. Du har fått mig att tro på mig själv.

Camilla Sjöberg
Styrelseordförande
Förlags AB Albinsson & Sjöberg

Du har ställt de kloka frågorna och genom din stora erfarenhet kunnat sammnfatta våra diskussioner och lett oss fram till bra resultat. Du är en kvinna med pondus och styrka.

Lena Möllerström Nording
Tidigare Styrelseordförande
Grant Thornton Sweden

Du och WPO har givit mig en plats för reflektion, ökad professionalism, se värdet av att lyssna och samtala, att våga blotta svagheter och okunskap, att se kraften i nätverket och livslånga vänskapsband.

Karin Nelsson
VD
Demoskop

Fokuserad, tydlig, rak, analytisk. Bra att sätta ramar, karismatisk.

Siv Kraft
ägare
Siv Kraft AB

Vilken bra beskrivning av dig själv och ditt erbjudande. Har ju själv haft förmånen att gå i din skola och det resulterade i både nya insikter om mig själv, coaching i ledarskap och till slut att jag tog mig modet att söka mig helt nya utmaningar. Grattis till en så fin hemsida.

Jennifer Carlsson
Nordisk kommunikations- och marknadschef
NCC Property Development

Jag har framförallt arbetat med Gunvor på Näringsdepartementet. Gunvor är en person med extrem ”drive” som får mycket att hända. Gunvor vågar utmana och se saker från nya perspektiv men med respekt för sammanhangen. Som ledare ger hon medarbetare frihetsgrader och utrymme att växa och utvecklas. Gunvor har varit enormt viktig för mig i min utveckling.

Ola Odebäck
tidigare VD
Ramböll Management Consulting AB

Jag jobbade ihop med Gunvor när jag var ordförande i Företagarna och hon var VD. Vi arbetade väl ihop då vi såg till att ha tydliga roller. Som ordförande ledde jag styrelsen och representerade entreprenörskapet. Gunvor, som VD, ledde det operativa arbetet i organisationen samt det utåtriktade opinionsbildande arbetet. I och med våra olika kompetenser fungerade samarbetet mycket bra. Jag upplevde henne som drivande, kunnig och självständig. Hon hade format en kompetent ledningsgrupp och hade mycket goda relationer med sina medarbetare. Hon duckade dock inte när det vid vissa tillfällen krävdes tuffa beslut. När vi idag då och då ses så skrattar vi alltid och minns hur kul vi hade när vi arbetade tillsammans. Och konstaterar att Företagarna var en synlig och viktig organisation.

Salvatore Grimaldi
Ägare
Grimaldi Industri

Att arbeta för och tillsammans med Gunvor var fantastsikt. Det var tufft, krävande och på samma gång utvecklande och spännande. Gunvor är en person som söker resultat baserat på vad som är bra för såväl företaget som för individen. Gunvors känsla för helheten utan att förlora detaljerna är få förunnade. Att kombinera analys och verklighetsförankring på kort- och långsikt skapade nya möjligheter och resultat. Det fanns inget som var omöjligt. Det var viktigt att tänka utanför boxen för att hitta lösningar. Gunvor kunde tala med alla oavsett bakgrund, status eller ålder. Hon mötte människor på deras vilkor utan att förlora sin egen identitet. Den gåvan gör det möjligt för henne att nå ut med sina tankar och budskap. Gunvor är en mångfacetterad person som överaskar med sin analytiska förmåga som vilar på en stark humanistisk grund. Jag skulle jätte gärna vilja arbeta med Gunvor igen. Det var roligt och kreativt. Det fanns plats för både skratt och tårar. Gunvor- ring mig när vi kan ta an nya projekt!

Gitte Leger
tidigare
VD Företagarna

Jag har aldrig, by far, arbetat med en så krävande, modig och otålig VD som Gunvor. Hon kombinerar den pådrivande kraften med en stor tilltro till sina medarbetares förmåga och har en ovanligt stor nyfikenhet för trender och detaljer och hur dessa passar in i ett strategiskt perspektiv. Gunvors ledarskap skapar en dynamisk organisation med en tydlig målfokusering. Under de 6 åren som jag haft förmånen att arbeta tillsammans med Gunvor har jag inte bara växt inom min egen professionella disciplin utan också i mitt eget ledarskap och synen på företagande. Motsvarande erfarenhet och mentala resa hade antagligen tagit mig 10-15 år under en traditionell ledning i ett flertal svenska bolag. Gunvor Engström är inte en förvaltare. Hon är en game changer.

Johan Rönnerman
Vice President
Arvato Financial Solutions

Hade glädjen att jobba med Gunvor Engström när hon var VD för Bank2 AB och jag satt i styrelsen (som ägare). Gunvor gjorde banken, genom sitt nätverk och kunnande i kommunikation, till en mycket massmedial nyhet. Hon var med som VD och uttalade sig i media varje vecka och detta gjorde att banken ökade i igenkännande. Gunvor var mycket rak och korrekt och stod upp för sina synpunkter, vilket jag som ledamot gillar.

Martin Jönsson
ägare
Bank2 JSM Gruppen AB

I samband med att jag gick in som huvudägare i Semcon skulle det tillsättas en ny styrelse. En av de jag tillfrågade var Gunvor Engström. Vi hade träffats när jag var ordförande i juryn för Entrepreneur of the Year och mitt intryck var att hon vågade ha en egen uppfattning och framföra den till resten av juryn. Jag uppskattade denna integritet som ju är en mycket väsentligt egenskap när man ingår i en styrelse.

J Christer Ericsson
Founder
JCE Group

Jag hade förmånen att arbeta med Gunvor under hennes tid som landshövding i Blekinge då jag arbetade som kommunikatör på Länsstyrelsen Blekinge med fokus på landshövdingens uppdrag. Gunvor är en stor inspirationskälla för mig och många andra, en stark förebild med ett härligt befriande öppet och nyfiket sätt. Gunvor känner stort engagemang för sina projekt, medarbetare, nätverk och hjärtefrågor och är en duktig kommunikatör, hon kan möta människor på deras nivå oavsett och alltid med samma stora intresse och engagemang. Som ledare och chef är Gunvor lyhörd och omtänksam, hon litar på sina medarbetare, är tydlig med sina värderingar och vågar ge befogenheter och mandat. Hon har mod att fatta beslut, delegerar på ett juste sätt och man känner sig snabbt som en del av teamet. Hon hjälper till att skapa förutsättningar för utveckling både för individer, organisationer och företag från liten till stor. Hon har nära till skratt och hennes energi smittar av sig. Jag känner stort förtroende och respekt för Gunvor och hon har aldrig sagt eller gjort något som fått mig och tvivla på att allt hon gör har goda intentioner på ett osjälviskt sätt. Hon är rakt igenom en underbar person som jag känner oerhörd tacksamhet över att få lära känna. Att arbeta ihop med Gunvor är utvecklande, roligt och berikande.

Angelica Coleman
tidigare kommunikatör
Länsstyrelsen i Blekinge

Jag arbetade med/hos Gunvor Engström under omkring 1,5 år under hennes tid som landshövding i Blekinge län. Vi kände varandra flyktigt innan jag började som kommunikatör men fick tillfälle att lära känna varandra desto mer under en ganska turbulent period (2009-2011) för både länet och landet. Jag har jobbat i en rad branscher under över 40 år som socialarbetare/kommunikatör och träffat människor av alla slag. Jag tror inte att jag har mött någon så uppriktig och för att använda en kliché RAK person på en hög position. Ingen heller med liknande förmåga/intresse till kontakt med folk och verksamheter. För Gunvors dåvarande uppdrag var detta hennes personlighetsdrag ”bingo”. Jag fick hänga med på köpet och fick en unik inblick i livet i Blekinge ur alla aspekter. Jag mötte en rad spännande människor, tack vare Gunvor. Allt har två sidor: Gunvors uppriktiga stil kan ibland skrämma och missförstås. Jag vet dock att hon fortfarande är saknad och uppskattad i Blekinge.

Malin Engstedt
tidigare kommunikatör
Länsstyrelsen i Blekinge

Jag hade förmånen att i min egenskap av kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona under åren 2006-2010 få hälsa Gunvor Engström välkommen som ny landshövding i Blekinge län med säte i Karlskrona. Vi hade under dessa år ett berikande och givande samarbete för att sätta en stark och positiv fokus på såväl Karlskrona som Blekinge. Gunvors dynamiska och positiva ledarskap utgjorde en värdefull injektion för länets utveckling.

KG Svensson
Tidigare kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona

Lyssna till en intervju med Mats, ca 8 minuter in på bandet https://soundcloud.com/grant-thornton-sweden/forandringspodden-mats-fagerlund-1/s-UIurm Testimonial quote.

Mats Fagerlund
Tidigare medarbetare på Näringsdepartementet, numera Partner på Grant Thornton, Sweden

Ta reda på hur jag kan hjälpa dig!

REFERENSER

"Du har tydligt inför alla möten lyssnat in vad jag behövt hjälp med och sedan tydligt strukturerat gått igenom de punkterna under våra sessioner och sedan direkt efter följt upp med en summering och nästa steg. Dessa sessioner har verkligen underlättat för mig i min roll som styrelseordförande och gett mig större självförtroende. Jag har känt en trygghet att öppet kunna ta upp alla mina frågor och funderingar och hur man ska hantera olika situationer. Jag har också känt att inga frågor har varit dumma. Jag upplever att du alltid är påläst inför våra möten vilket gör dem effektiva. Jag kan varmt rekommendera dig och du var värd varenda krona!"
- Elif Schmidt Styrelseordförande Solideq Group, VD Oxceed

REFERENSER

"Du har tydligt inför alla möten lyssnat in vad jag behövt hjälp med och sedan tydligt strukturerat gått igenom de punkterna under våra sessioner och sedan direkt efter följt upp med en summering och nästa steg. Dessa sessioner har verkligen underlättat för mig i min roll som styrelseordförande och gett mig större självförtroende. Jag har känt en trygghet att öppet kunna ta upp alla mina frågor och funderingar och hur man ska hantera olika situationer. Jag har också känt att inga frågor har varit dumma. Jag upplever att du alltid är påläst inför våra möten vilket gör dem effektiva. Jag kan varmt rekommendera dig och du var värd varenda krona!"
- Elif Schmidt Styrelseordförande Solideq Group, VD Oxceed

KONTAKTA MIG

Gunvor Engström AB

ANSLUT MIG

© 2022 Gunvor Engström AB. All Rights Reserved. Site built by: Pete Kremer - PK Solutions

Anslut mig: