Om mig

På sidan Mina tjänster kan du läsa mer om vad jag erbjuder utifrån mina kunskaper och erfarenheter.
På den här sidan förstår du mitt val av fokus, och hur mina erfarenheter har erövrats Jag har valt ut de mest relevanta delarna under följande rubriker:


Operativa erfarenheter

 • 1982

  Utrikesdepartementet, Handelsavdelningen, departementssekreterare, Tjänsteexportutredningen, utredningssekreterare Exportfrämjande, tjänstehandelsförhandlare inom EFTA/EG, GATT, OECD, UNCTAD

 • 1985

  Tjänsteförbundet – medlemsorganisation för tjänsteproducerande företag, VD Etablerade begreppet tjänsteföretag, betydelse för BNP, sysselsättning, identifierade och påverkade relevanta regelsystem (tex skatter), samverkade internationellt med andra liknande organisationer, identifierade ledarskapsutmaningar kring tjänsteföretagande. Stark samverkan med medlemsföretagen (finansiella företag, it, service, transport, förlag, media, vård, konsulter mm). Styrelsen bestod av framstående företagsledare, ordförande var ordföranden för SEB och vice ordförande var VD för Skandia.

 • 1990

  Verksam i olika roller (VD, marknadschef) för FFNS (nuvarande SWECO), WM-data (nuvarande Logica), Stockholms Konserthus, VECTU (branschorganisation för Veckopressen), NewSec, fastighetskonsulter

 • 1995

  OAS, Offentlig Anbudsservice, eget företag, VD. Tillhandahöll kunskap och tjänster till företag om offentliga upphandlingar. Förvärvades av Enator som jag samarbetade med även efter deras övertagande.

 • 1998

  Näringsdepartementet, Departementsråd och chef för Enheten för Näringslivsutveckling. Företagar- och konkurrensfrågor.

 • 2001

  Svenskt Näringsliv, medlem av ledningsgruppen, ansvarig för småföretagarfrågor

 • 2002

  Företagarna, VD, medlemsorganisation för företagare, opinionsbildning, medlemstjänster

 • 2007

  Bank 2, VD, banktjänster till privatpersoner och företag, försäljning av banken på ägarnas uppdrag

 • 2008

  Landshövding Blekinge Län

 • 2011

  Styrelser, coaching – se avsnitt om styrelser, coaching av individer och i grupp Women Presidents´ Organization – amerikansk organisation för entreprenörer

Porträtt i Dagens Industri

Porträtt i Dagens Industri

Image
Vd, Företagarna
Image
Betänkande Tjänsteexportutredningen
Image

Med mina medarbetare på Näringslivsenheten, Näringsdepartementet

Image

Talar inför Sydindiens högskolerektorer på resa med Blekinge Tekniska Högskola

Image

Erhåller medalj av Kungen


Styrelseuppdrag genom åren – urval

Stiftelsen Tumba Bruk, ordförande
Länsförsäkringar Liv
Länsförsäkringar Fondförvaltning
Semcon AB
Tredje AP-fonden
Apotekets omstruktureringsbolag AB
Apoteksgruppen AB
Travel Management Group AB
Tidningsstatistik AB
Tidsam AB
Metria AB
Stockholms Sjukhem
SLSO, Stockholms Läns sjukvårdsområde
IFS, Internationella Företagarföreningen
Jönköping International Business School, JIBS
Industrifonden
Exportkreditnämnden
ALMI Företagspartner AB
ALMI Örebro AB
Kommerskollegium
Bolagsverket (Insynsråd)
Styrelseakademien Stockholm, ordförande
Styrelseakademien Sverige
Friskolornas Riksförbund, ordförande
Forum för Småföretagsforskning, ordförande


Andra viktiga uppdrag – urval

 • Women Presidents´Organization, chapter chair för den Svenska organisationen
 • Entrepreneur of the Year, juryledamot i Stockholm och i Sverige
 • Årets Nybyggare – utmärkelse till de mest framgångsrika företagarna med utländsk härkomst

Utbildning

 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Styrelseordförandeutbildning, Michaël Berglund
 • Master Fokus, avancerad styrelseordförandeutbildning, Styrelseakademien
 • Edward Lowe Foundation, Michigan, US – entrepreneurship program/ceo-roundtables
 • McMaster University, UC San Diego, Online utbildning genom Coursera.com, Learning how to learn

Kontakt

Om du behöver hitta rätt riktning i ditt yrkesliv, fatta viktiga beslut eller behöver kunskap och råd – kontakta mig. Kommer vi överens om att samarbeta så bokar vi tid för samtal. Jag vågar lova att du efter samtalen ser handlingsalternativen framåt tydligare och därför går ifrån våra möten med insikt om vad du ska göra.