En vecka till valet. Det har väl inte undgått någon. Partiledardebatter, utfrågningar, presskonferenser, opinionsundersökningar och ledarsidor handlar bara om detta. Och visst kan man bli trött av att höra samma saker gång på gång. Väldigt många säger att det aldrig varit så svårt och att man inte orkar lyssna längre. Och så kan jag också känna. Men mitt budskap nu är att fortsätta lyssna ända in i kaklet. Budskapen ändrar sig faktiskt lite och känslan för vem man litar på varierar. Det rör sig inte över hela skalan, men ändå. Om du är alldeles säker eller redan har röstat så kan du ju koppla av. Dock kan man ju ändra sig på valdagen även om man förtidsröstat.

Viktigt

Varför ska man fortsätta lyssna? Jo, detta är viktigt. Att utnyttja sin rösträtt och göra det med en övertygelse om att man faktiskt lyssnat noga med öppna öron gör att din valsedel kommer att spela roll. Inte minst för dig själv. Din röst blir förstås inte ensamt avgörande, men den har betydelse. Speciellt när marginalerna är så knappa.

Men vad ska man rösta på?

Det upprepas att det är sakfrågorna som är viktiga. Och självklart, ställningstaganden i sakfrågor säger något om partiets ideologi. Men man kan ändå notera att vad man tycker ändras. Vilka energislag ska vi ha, medlemskap i NATO, värdering av företagsamhet i skola, vård, omsorg, system för att sätta pensioner, synen på invandring mm. Partiernas uppfattningar rör sig beroende på vad som händer i omvärlden och hur debatten utvecklas. Ibland går ändringarna åt "rätt" håll, ibland åt "fel". Du får hänga med om det finns något du tycker är extra viktigt. Sedan vet vi ju att det ska förhandlas när väl löftena ska förverkligas.

Underliggande ideologi och mina preferenser

Jag följer självklart de områden som är extra viktiga för mig och försöker skönja hur de underliggande värderingarna får styra de olika partierna. För mig är det viktigt att man visar att man förstår att Sverige inte verkar ensamt i världen, att man lyfter de internationella frågorna, samarbetet inom EU och framåt även NATO. Likaså att man så långt som möjligt välkomnar människors egen förmåga till utveckling, möjlighet till arbete, utbildning, företagande - att framgångar uppskattas och belönas. Likaså är det viktigt att skola och vård fungerar med hög kvalitet och är tillgänglig för alla. Att välkomna företagande inom skola och vård är för mig självklart. Samhället sätter reglerna och genomför en kraftfull uppföljning. Missbruk ska stoppas snabbt och effektivt. Människor som kommer till Sverige ska välkomnas, men också utsättas för krav. Svenska lagar måste följas och incitament till egen försörjning höjas. Det innebär att arbetsmarknaden behöver öppnas så att det blir lättare att anställa och att få arbete.

Det finns självklart många fler områden som är viktiga, kultur, fri media, effektivt och oberoende rättsväsende.......... Och de övergripande synsättet måste följas upp med tydliga lagar och regler.

Hur röstar jag

Jag tänker inte avslöja vad jag röstar på - är ännu inte säker. Men mina ovanstående prioriteringar blir styrande. I år tillkommer hänsynen till att båda blocken avser bilda regering med stöd av partier där jag definitivt inte delar värderingarna. Detta gör allt svårare. Här kommer sannolikhetsbedömningarna in. Vad kan hända om utifall.....? Ja, ingen vet. Det enda jag kan göra är att försöka följa mitt hjärta och min hjärna så mycket som möjligt. Gör det du också!

Här samtalar jag med en kvinna vars klokskap och erfarenhet alla borde ta till sig. Ingrid Jansson, Sveriges första kvinna som bankVD, har haft ledande positioner i Östra Sörmlands Sparbank, Swedbank och SE-banken och därtill viktiga styrelseuppdrag. Vi talar om utvecklingen inom finansbranschen, utmaningar, ledarskap, hur det kändes att bli utbränd, vad kan man lära sig och vad bör man observera. Vi avslutar samtalet med en en del framtidstankar kring finansbranschen, och samhället.

Tyvärr har ljudet blivit burkigt då mikrofonljudet föll bort och vi fick förlita oss på ljudupptagning via mobilen. Jag får skylla på min bristande teknikkunskap, men arbetar på att den ska förbättras. Jag tackar den fantastiske Andreas Lindemark från CinemaNord för att han hjälpte mig att rädda samtalet.

Men...... när ni lyssnar till Ingrid så vill jag att ni enbart fokuserar på hennes intressanta tankar.

Här har ni samtalet. Varsågoda!

Samtal om livet, det som är viktigt, sommaren, utvecklingen i världen och mitt företag

Heli Brewitz och Pia Klamming har tillsammans en pod "Jag är Modig!"

r samtalar jag med Heli om livet, sommaren, min viktig-lista - och mitt företag. Lyssna gärna.

Sista lördagen i juni och jag slänger upp min vackra almanacka för att få överblick över sommaren. Sex nästan tomma veckor ligger framför mig. Ofattbar lyx. Mina somrar har på senare år bestått av resor, konferenser, utbildningar - och så snabbvisiter till vårt skärgårdsställe. Jag erkänner dock att jag gärna rest någonstans - ett av mina favoritnöjen. Men nu är det som det är och jag ser en otrolig möjlighet att göra något annat än det jag brukar, gå saktare, läsa tjockare böcker, tänka lite längre och skriva lite mer. Våren som gått har ju inte heller varit som vanligt. Tror att vi alla mer på allvar funderat över vad vi gör, med vem vi gör det och varför. Tankarna kring själva livet har dominerat. Vill ha mitt liv, vill ha mina närmaste omkring mig. Har för egen räkning formulerat en viktigast-lista.

Min "viktigast"-lista

  1. Livet och hälsan - mitt liv, mina närståendes liv. Utan det så spelar inget någon roll.
  2. Vill inte låta högtravande, men vad som händer i vår omvärld är av samma dignitet. Att människor inte svälter, att vi aldrig ger avkall på mänskliga rättigheter eller demokrati och att vi med allt vårt förnuft tar tillvara innovationer och drivkraft till att bevara och utveckla planeten
  3. På det privata planet - att få vara med människor jag tycker om och respekterar, att lära mig sådant jag inte behärskar
  4. Att bli sedd och hörd, att spela roll och bidra
  5. Att jag verkligen på allvar inser värdet av min tid så att jag avstår från att ägna mig åt sådant som bara skapar frustration och irritation
  6. Att jag kan ägna mig åt det jag gör bra, nämligen att samtala, lyssna och dela med mig av erfarenheter inom ramen för mitt företag

Och så.....slutsatserna

Vi har ju lärt oss att det inte räcker med en strategi eller målsättning. Utan det måste till lite aktiviteter också. Ok - livet och hälsan - jag gör det jag kan. Är försiktig med smittorisken, äter bra, tränar, sover, minimerar stress, skrattar och njuter av allt omkring mig. Mer kan jag inte göra. Utvecklingen i världen - engagerar mig i organisationer som har syften som jag anser vara viktiga. Har tackat ja till två sådana nya uppgifter. Punkterna 3-5 hanterar jag med att aktivt söka mig till människor och verksamheter som ger mig detta, och rensa bort resten. Detta gör jag faktiskt också. Har blivit bättre på det. Att utveckla mitt företag - det är så roligt - och svårt - att formulera det jag verkligen vill erbjuda, att hitta kunder som upplever värdet och att hitta ny teknik för marknadsföring och leverans. Jag ägnar mycket tid och resurser åt detta nu. Tar hjälp av de bästa. Och tycker det är så kul och att jag går framåt.

Hur ser din "viktigast"- lista ut?

Sätt dig och fundera. Formulera.Kommunicera. Gärna till mig i kommentarsfältet, på min e-mail eller boka ett samtal Vill så gärna ta del av hur du tänker. Eller gör det bara för din egen skull. Ta vara på tiden i sommar!

Bilden ovan

Samma blomma - en backtimjan. Det är en anspråkslös marktäckare som kan lysa upp ett stenröse när den mår bra, får lite vatten och jord. Den kan även se otroligt vissen och trött ut, uttorkad och blek. Omgivning och näring är det som gör skillnad.

Så många företagare genomlever idag ett skräckscenario. Förutom att de satsat kunnande, tid, engagemang och kapital i sitt företag så visar det sig att de risker de tagit har varit så mycket större än vad någon kunna föreställa sig. På några veckor försvinner nästa alla kunder och därmed i princip alla intäkter. Kvar blir kostnaden för löner, hyra, inköpta varor, räntor etc. Det går inte bara att pausa för pengarna ska betalas in. Vissa företag har en del i kassan, avsatta reserver, andra har det inte. Många av de mindre lever verkligen ur hand i mun. Och det är inget man kan lasta dem för, utan det är så vardagen ser ut för de flesta. Politikerna har ju sedan också drivit frågan om ett sänkt aktiekapital som en förenklingsfråga, trots att de borde veta att det är till för att skydda sig i dåliga tider. Ju lägre aktiekapital desto snabbare hamnar man i en konkurssituation. Jag har som opinionsbildare i företagarfrågor alltid varit emot att sänka aktiekapitalet.

Flexibilitet

Företagen behöver möjligheten att vara flexibla så att de kan överleva i dåliga tider, att snabbt ställa om. Ett av skälen till att bemanningsföretag vuxit så starkt är ju behovet av att snabbare kunna ställa om när det gäller lönekostnader. Hyreskostnader är ju ofta på långa kontrakt. Ett sätt att hantera det har varit kontorshotell, coworkinglokaler. Dock står ju alltid något företag för den långsiktiga hyresrisken. Kommer fastighetsbolagen att behöva fundera över sin affärsidé? Hur kommer kontorsmarknaden att se ut framåt? Kanske behöver vi lokaler att ses i när vi ska vara strategiska, men sitta mer hemma när vi ska göra själva uppföljningsjobbet? Kommer då att tänka på it-företaget Enator, som på 80-talet inredde med stora samlingsrum för kreativa tankar och små kontorsrum för enskilt arbete.

Finansiering

En annan kostnad man ofta sitter i är finansieringen. Bankerna lånar ut till företagen till en viss kostnad, men villkoren är rätt hårt satta, sk covenanter. Klarar man inte dem kan lånen sägas upp. Hur ökar man flexibiliteten när det gäller finansiering? Mer eget kapital, fler affärsänglar som känner sig direkt involverade i företaget och själva råder över sitt risktagande? Hur kan bankerna tänka om? De måste ju dock ha i åtanke att inte riskera inlånarnas medel - en fråga som ofta tappas bort.

Vem vågar ta risken?

Detta är något att fundera över nu. Vem vågar driva företag när riskerna har blivit så uppenbara? Helt klart så är att flexibilitet en nyckelfråga. Man måste snabbt kunna dra ner på fasta kostnader. Det går inte att bara lita på att staten ska ta över dem. Man vet aldrig hur länge en kris ska pågå och besluten tar ofta för lång tid. Och självklart är det ingen metod som håller i längden.

Min slutsats

Min slutsats är att man snarast måste ta itu med frågor som rör flexibilitet för arbetskraft, hyror, finansiering om vi ska ha ett företagande framåt.

Bilden ovan

Bilden ovan är hämtad från Svenska Dagbladet den 3 maj 2020

Rolf van den Brink, Gunvor Engström, Joar Forssell

Kommenterar härNyamkos Sabunis tal i Almedalen tillsammans med ordföranden för Liberalernas Ungdomsförbund Joar Forssell. Samtalet leds av Rolf van den Brink från Dagens Opinion

Så här skriver fp i sitt pressmeddelande

REFERENSER

"Du har tydligt inför alla möten lyssnat in vad jag behövt hjälp med och sedan tydligt strukturerat gått igenom de punkterna under våra sessioner och sedan direkt efter följt upp med en summering och nästa steg. Dessa sessioner har verkligen underlättat för mig i min roll som styrelseordförande och gett mig större självförtroende. Jag har känt en trygghet att öppet kunna ta upp alla mina frågor och funderingar och hur man ska hantera olika situationer. Jag har också känt att inga frågor har varit dumma. Jag upplever att du alltid är påläst inför våra möten vilket gör dem effektiva. Jag kan varmt rekommendera dig och du var värd varenda krona!"
- Elif Schmidt Styrelseordförande Solideq Group, VD Oxceed

REFERENSER

"Du har tydligt inför alla möten lyssnat in vad jag behövt hjälp med och sedan tydligt strukturerat gått igenom de punkterna under våra sessioner och sedan direkt efter följt upp med en summering och nästa steg. Dessa sessioner har verkligen underlättat för mig i min roll som styrelseordförande och gett mig större självförtroende. Jag har känt en trygghet att öppet kunna ta upp alla mina frågor och funderingar och hur man ska hantera olika situationer. Jag har också känt att inga frågor har varit dumma. Jag upplever att du alltid är påläst inför våra möten vilket gör dem effektiva. Jag kan varmt rekommendera dig och du var värd varenda krona!"
- Elif Schmidt Styrelseordförande Solideq Group, VD Oxceed

KONTAKTA MIG

Gunvor Engström AB

ANSLUT MIG

© 2022 Gunvor Engström AB. All Rights Reserved. Site built by: Pete Kremer - PK Solutions

Anslut mig: