I can´t hear what you are saying because who you are is in the way

Det låter lite märkligt, men när man lyssnar till Linda Clemons – Sales & Body Language Expert – blir det fullständigt glasklart. Orden går inte fram om tonfallet och kroppsuttrycket visar något annat. Vad du säger blir mindre viktigt om inte mottagaren kan ta emot det. Intrycket du gör består av ord till 7%, tonalitet till 38%. I övrigt – the … Read More