Har just tillträtt som ledamot i styrelsen för den ideella föreningen FOTA - From One To Another. Verksamheten består i att ekonomiskt stötta utbildning för flickor i Kenya. Läs mer om hur organisationen i Kenya arbetar och hur du kan bidra till utveckling och demokrati på ett otroligt konkret sätt. 

Mina styrelsekollegor

FOTA grundades bland annat av Kristina Hagström Illievska, som jag träffade i en styrelse där vi båda arbetade. Vi fann varandra där både rent kompetensmässigt, och även personligt. Kristina är en person som är besjälad av det hon gör, både ändamålet och professionaliteten måste stämma med hennes värderingar. Hon skapar relationer som hon sedan knyter till sig för att arbeta mot de mål hon sätter upp. Hon är skälet till att jag nu finns i styrelsen för FOTA. 

En annan av grundarna är Elif Schmidt, som nu efter en kort tids uppehåll är tillbaka i verksamheten, ansvarig för insamlingsverksamheten. Henne ska ni kontakta om ni vill bidra ekonomiskt. Det jag ser i henne är en makalös drivkraft, generositet och humor. Ser verkligen fram emot att samarbeta med henne.

En ytterligare kvinna kompletterar fyrklövern, Lina Palmér. Hade förmånen att få sitta bredvid henne när vi hade en gemensam middag i veckan. Hon har många olika anknytningar till Kenya och kan landet och utbildningsverksamhet, erfarenhet av internationellt arbete. Känns tung och kompetent. Lärde mig så mycket om Kenya idag. Min bild är ju rätt gammal och utdaterad. Vore svårt att arbeta utan den grund som hon tillför.

Utöver dessa personer finns en hel kader med yrkesskickliga och passionerade människor som är med och arbetar ideellt för att åstadkomma något på riktigt.

En ynnest att få vara en del av detta. Bli det du också!

Innebörden av namnet

From One To Another. Från en till en annan, från oss till er, från mig till dig – och därmed tillbaka till mig. Allting handlar ju egentligen om det. Hur och vad kan vi ge varandra, hur kan jag ge till dig och hur kommer det tillbaka? Det är så det ska cirkla, det är då det blir roligt, det är så viktiga saker åstadkoms. I höst kommer inte bara själva verksamheten i FOTA att finnas i min värld utan även innebörden i själva namnet. Hur kan det prägla allt annat jag kommer att göra?

Låt det prägla även din höst!

REFERENSER

"Du har tydligt inför alla möten lyssnat in vad jag behövt hjälp med och sedan tydligt strukturerat gått igenom de punkterna under våra sessioner och sedan direkt efter följt upp med en summering och nästa steg. Dessa sessioner har verkligen underlättat för mig i min roll som styrelseordförande och gett mig större självförtroende. Jag har känt en trygghet att öppet kunna ta upp alla mina frågor och funderingar och hur man ska hantera olika situationer. Jag har också känt att inga frågor har varit dumma. Jag upplever att du alltid är påläst inför våra möten vilket gör dem effektiva. Jag kan varmt rekommendera dig och du var värd varenda krona!"
- Elif Schmidt Styrelseordförande Solideq Group, VD Oxceed

REFERENSER

"Du har tydligt inför alla möten lyssnat in vad jag behövt hjälp med och sedan tydligt strukturerat gått igenom de punkterna under våra sessioner och sedan direkt efter följt upp med en summering och nästa steg. Dessa sessioner har verkligen underlättat för mig i min roll som styrelseordförande och gett mig större självförtroende. Jag har känt en trygghet att öppet kunna ta upp alla mina frågor och funderingar och hur man ska hantera olika situationer. Jag har också känt att inga frågor har varit dumma. Jag upplever att du alltid är påläst inför våra möten vilket gör dem effektiva. Jag kan varmt rekommendera dig och du var värd varenda krona!"
- Elif Schmidt Styrelseordförande Solideq Group, VD Oxceed

KONTAKTA MIG

Gunvor Engström AB

ANSLUT MIG

© 2022 Gunvor Engström AB. All Rights Reserved. Site built by: Pete Kremer - PK Solutions

Anslut mig: