Lyssna till mitt anförande om företagande inför ett affärsnätverk.

Jag talar om

  1. Vikten av din egen drivkraft och ambition
  2. Kunder och kunders beteende avgörande
  3. Intäkter, finansiering, kapital
  4. Val av organisationsform
  5. Be om hjälp - hur gör jag

Ge mig gärna dina reflektioner kring detta

Så många företagare genomlever idag ett skräckscenario. Förutom att de satsat kunnande, tid, engagemang och kapital i sitt företag så visar det sig att de risker de tagit har varit så mycket större än vad någon kunna föreställa sig. På några veckor försvinner nästa alla kunder och därmed i princip alla intäkter. Kvar blir kostnaden för löner, hyra, inköpta varor, räntor etc. Det går inte bara att pausa för pengarna ska betalas in. Vissa företag har en del i kassan, avsatta reserver, andra har det inte. Många av de mindre lever verkligen ur hand i mun. Och det är inget man kan lasta dem för, utan det är så vardagen ser ut för de flesta. Politikerna har ju sedan också drivit frågan om ett sänkt aktiekapital som en förenklingsfråga, trots att de borde veta att det är till för att skydda sig i dåliga tider. Ju lägre aktiekapital desto snabbare hamnar man i en konkurssituation. Jag har som opinionsbildare i företagarfrågor alltid varit emot att sänka aktiekapitalet.

Flexibilitet

Företagen behöver möjligheten att vara flexibla så att de kan överleva i dåliga tider, att snabbt ställa om. Ett av skälen till att bemanningsföretag vuxit så starkt är ju behovet av att snabbare kunna ställa om när det gäller lönekostnader. Hyreskostnader är ju ofta på långa kontrakt. Ett sätt att hantera det har varit kontorshotell, coworkinglokaler. Dock står ju alltid något företag för den långsiktiga hyresrisken. Kommer fastighetsbolagen att behöva fundera över sin affärsidé? Hur kommer kontorsmarknaden att se ut framåt? Kanske behöver vi lokaler att ses i när vi ska vara strategiska, men sitta mer hemma när vi ska göra själva uppföljningsjobbet? Kommer då att tänka på it-företaget Enator, som på 80-talet inredde med stora samlingsrum för kreativa tankar och små kontorsrum för enskilt arbete.

Finansiering

En annan kostnad man ofta sitter i är finansieringen. Bankerna lånar ut till företagen till en viss kostnad, men villkoren är rätt hårt satta, sk covenanter. Klarar man inte dem kan lånen sägas upp. Hur ökar man flexibiliteten när det gäller finansiering? Mer eget kapital, fler affärsänglar som känner sig direkt involverade i företaget och själva råder över sitt risktagande? Hur kan bankerna tänka om? De måste ju dock ha i åtanke att inte riskera inlånarnas medel - en fråga som ofta tappas bort.

Vem vågar ta risken?

Detta är något att fundera över nu. Vem vågar driva företag när riskerna har blivit så uppenbara? Helt klart så är att flexibilitet en nyckelfråga. Man måste snabbt kunna dra ner på fasta kostnader. Det går inte att bara lita på att staten ska ta över dem. Man vet aldrig hur länge en kris ska pågå och besluten tar ofta för lång tid. Och självklart är det ingen metod som håller i längden.

Min slutsats

Min slutsats är att man snarast måste ta itu med frågor som rör flexibilitet för arbetskraft, hyror, finansiering om vi ska ha ett företagande framåt.

Bilden ovan

Bilden ovan är hämtad från Svenska Dagbladet den 3 maj 2020

REFERENSER

"Du har tydligt inför alla möten lyssnat in vad jag behövt hjälp med och sedan tydligt strukturerat gått igenom de punkterna under våra sessioner och sedan direkt efter följt upp med en summering och nästa steg. Dessa sessioner har verkligen underlättat för mig i min roll som styrelseordförande och gett mig större självförtroende. Jag har känt en trygghet att öppet kunna ta upp alla mina frågor och funderingar och hur man ska hantera olika situationer. Jag har också känt att inga frågor har varit dumma. Jag upplever att du alltid är påläst inför våra möten vilket gör dem effektiva. Jag kan varmt rekommendera dig och du var värd varenda krona!"
- Elif Schmidt Styrelseordförande Solideq Group, VD Oxceed

REFERENSER

"Du har tydligt inför alla möten lyssnat in vad jag behövt hjälp med och sedan tydligt strukturerat gått igenom de punkterna under våra sessioner och sedan direkt efter följt upp med en summering och nästa steg. Dessa sessioner har verkligen underlättat för mig i min roll som styrelseordförande och gett mig större självförtroende. Jag har känt en trygghet att öppet kunna ta upp alla mina frågor och funderingar och hur man ska hantera olika situationer. Jag har också känt att inga frågor har varit dumma. Jag upplever att du alltid är påläst inför våra möten vilket gör dem effektiva. Jag kan varmt rekommendera dig och du var värd varenda krona!"
- Elif Schmidt Styrelseordförande Solideq Group, VD Oxceed

KONTAKTA MIG

Gunvor Engström AB

ANSLUT MIG

© 2022 Gunvor Engström AB. All Rights Reserved. Site built by: Pete Kremer - PK Solutions

Anslut mig: