Viktiga personer

Förundras ibland över att vissa människor bara “har det”, de tar initiativ, de genomför, de marknadsför och de kommunicerar. Precis som man…
Haft en helt underbar helg på vårt landställe – som man sa när man var barn. Vi är på samma ställe där…
I mitten av 80-talet började vi jobba vi ihop för att sätta  tjänsteföretagande på kartan. Vi träffades under Tjänstexportutredningen, som kom med…