Företag

Gå in i en outvecklad bransch eller i kris “Gå in i en outvecklad bransch, det är där du kan spela roll”.…
Har just återvänt från 10 dagar i USA. Mycket som händer där idag är verkligen inte roligt att följa. Men det finns…
Inom ramen för IFS(Insamlingsstiftelsen ifs rådgivningscentrum) har vi påbörjat ett projekt som syftar till att identifiera de frågor som är viktigast för tillväxt…
Ska bli intressant att se hur han svarar. Har mina dubier om honom. Hur länke kan denna tragik hålla på? Att behöva…
Har tvekat länge att beställa varor på nätet då jag tycker att logistiken för leverans har varit undermålig. När jag beställt har…
Deltog idag på en intressant föredragning från Söderberg & Partners. För 2017 tror man på en global tillväxt med 3,4%, USA 2,3,…
Just skypat med min goda vän Gitte Leger, som bor i Shanghai. Vi uppdaterar oss om vad som hänt och stämmer möte…
I april kommer jag att delta i en träff i Maryland, USA, med 100-tals framgångsrika kvinnor/entreprenörer. Detta inom ramen för WPO, Women Presidents´Organization.…
Har genomgått en fyra dagars utbildning för styrelseordföranden. Arrangör Michaël Berglund AB. Mycket värdefullt. Inte för de rena faktakunskaperna, som jag redan…
Under två dagar har jag deltagit i en ordförandekurs arrangerad av Michaël Berglund. En grupp bestående av 7 personer diskuterade med varandra…