Familj, privatliv

Just skypat med min goda vän Gitte Leger, som bor i Shanghai. Vi uppdaterar oss om vad som hänt och stämmer möte…
Kommer just från ett  90 minuters yinpass på Yogayama. Sessionen inleddes med en tanke – allt hänger ihop. Hur jag är påverkar…
På morgonen den 27 december fick min son och sonhustru sitt andra barn, en liten pojke. Och jag fick mitt fjärde barnbarn.…
Ända sedan barnen var små har vi haft vår egen tradition, nämligen att fira “julafton” dagarna innan den riktiga julafton. Skälet är…