Entreprenörer

Förundras ibland över att vissa människor bara “har det”, de tar initiativ, de genomför, de marknadsför och de kommunicerar. Precis som man…
Gå in i en outvecklad bransch eller i kris “Gå in i en outvecklad bransch, det är där du kan spela roll”.…
Är du, liksom jag, trött på att passivt lyssna på föredragshållare som ska inspirera? Eller på att vara den som ska tala…
Tre entreprenörer i olika skeden av sitt entreprenörskap delar med sig av sina erfarenheter av styrelser. Blev mycket intressant där också publiken…
Idag möttes vi på Erik Penser Bank för att delge varandra vad som händer i våra företag. Utöver det diskuterade vi  två viktiga…
Pinnacle Group erbjuder IT-hårdvara, mjukvara och nätverkslösningar till företag över hela USA.. Under det senaste året har deras försäljning ökat med  över…
Har  precis skrivit på för ytterligare ett år som Chair för den svenska delen av Women Presidents´ Organization – den främsta organisationen för…
I över två år har dessa kvinnor träffats regelbundet och delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Samtalen rör frågor som…
Inom ramen för IFS(Insamlingsstiftelsen ifs rådgivningscentrum) har vi påbörjat ett projekt som syftar till att identifiera de frågor som är viktigast för tillväxt…