Att vara missionär

Vad betyder det att var missionär? För mig innebär det att tro på något som jag sedan försöker sprida till andra. Mina föräldrar var missionärer i Indien. Utan att riktigt veta så tror jag att deras drivkrafter var flera. Självklart ville de berätta för andra om den kristna tro de själva hade och som vägledde dem i livet. Men tror också att det fanns en del nyfikenhet på människor och andra delar av världen, att uppleva något viktigt tillsammans.

Min mission – företagande

Min mission har kommit att bli företagande. Så här uttryckte jag det i det porträtt på mig som Dagens Industri gjorde för nästan 20 år sedan. ”Jag brinner för människor som tar eget ansvar och inte förväntar sig att andra ska ta hand om allting”. Vad fick jag det ifrån? Mina ansvarskännande och äventyrslystna föräldrar? Eller från de indiska familjerna jag mötte i den lilla stad där jag föddes. Ända tills jag vid 6 års ålder började i den svenska internatskolan i sydindien så bestod mina lekkamrater av jämnåriga indiska pojkar och flickor som bodde precis i närheten av det hus där vi bodde. Minns deras namn, Teji, Partel, Ormila, Nirmala. Deras mammor skötte hemmet, tvättade, städade, lagade mat i små spisar gjorda av koskit. Kanske gjorde de även något utanför hemmet, men det har jag inget grepp om. Jag gick i indisk skola, satt på lergolvet med min griffeltavla och lärde mig läsa och räkna på hindi. Jag uttryckte mig inte så då, men känslan var ändå ett ansvarstagande för det liv de levde.

När jag på 80-talet kom i kontakt med företagare så fascinerades jag av just ansvarstagandet, för sina medarbetare, för sina kunder, familjen, ekonomin. Och den enorma arbetsinsatsen, vardagar, helger, kvällar. När jag sedan själv drev företag så insåg jag hur viktigt det var att sköta sina kunder så att de blev kvar, var nöjda och betalade sina fakturor. Pengarna måste in för lönerna skulle ut varje månad.

En stor del av mitt yrkesliv har därför ägnats åt att stötta företagare, förbättra regelverk etc. Kort sagt Missionera om värdet av företagare.

Hand in Hand

I torsdags var vi inbjudna till Hand in Hands middag för att få in resurser till sin verksamhet. Deras mission är att hjälpa framförallt kvinnor med att starta små företag för att kunna finansiera sitt liv, sin by, utbildning till sina barn mm. Idén började i Indien och har nu spritt sig till andra världsdelar. Hand in Hand är själva essensen i min mission, företagande, kvinnor, globalt engagemang och mitt ”indiska” hjärta. Så glad att vi kan vara med och stötta.

Vilken är din mission?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *