Att föreslå sig själv

Vi har nu upplevt en tid av stämmor, mestadels digitala. Vi går igenom det som gjorts under året, ger styrelsen ansvarsfrihet – i de flesta fall – och så väljer vi styrelseledamöter och revisorer. I slutet på stämman kommer dagordningspunkten ”Val av valberedning”. Frågan om valberedningens uppgift och sammansättning har ju kommit alltmer i fokus i takt med att styrelsens arbete tydligare uppmärksammats. Hur ska en styrelse sättas samman och hur arbetar valberedningen egentligen?

Val av valberedning

I ett bolag är det relativt lätt. Valberedningen utgörs huvudsakligen av ägaren (de största ägarna) och av ägaren utsedda personer. Men hur gör man i organisationer som saknar tydlig ägare, tex stiftelser och föreningar? Följer just nu en diskussion kring om det är lämpligast att valberedningen föreslår sig själv eller om styrelsen ska föreslå sammansättningen. Ingen tvekan om att stämman beslutar. Men hur många stämmor har ni varit på där deltagarna engagerar sig i vilka som sitter i valberedningen eller hur de egentligen skött sitt uppdrag? De brukar ta tid på sig att berätta om hur de arbetat, vilka de träffat etc, men hur många tuffa frågor får de? Inte alltför sällan föreslår de någon i sin egen krets att ta plats i styrelsen.

Hur borde det se ut?

Sanningen är att det inte finns några regler för hur detta ska göras. Valberedningen borde definitivt inte ha uppgiften att föreslå sig själv för omval. Uppgiften bör inte heller tas av styrelsen eller ordföranden i styrelsen – som tydligen är relativt frekvent. Hur tycker ni att denna delikata fråga borde lösas? Borde det inte finnas något bra, allmänt accepterad lösning för detta?

3 Comments on “Att föreslå sig själv”

 1. I just detta dilemma fastnar jag hela tiden på att det handlar om ”hemmablindhet” och lathet.
  Människan kommer alltid välja den enklaste vägen (om den finns), för det är så vår hjärna är programmerad. Det svåra är att uppfinna det nya sättet att arbeta på, det är ju inte någon i stearinljusfabriken som uppfinner glödlampan.
  Jag tror att någon utifrån (med hög tillit) kan komma in med ett förslag hur det hela skulle kunna gå till – sedan kommer det dröja till efter min död innan denna någon är jag.

  Sluta tänka utanför boxen – ha INGEN box.

 2. Ja, det är en kreativ och bra tanke du har där, i din artikel…
  Det borde stå i stadgarna att inte valberedningen föreslår sig själva, vilket ju för mig är självklart…
  Inte heller föreslå någon i sin familj, som man ju lätt kan påverka.
  Enligt min uppfattning så har de ju 365 dagar till nästa årsmöte, och gott om tid att leta efter aktiva och kompetenta personer, och dessutom med hög moral.

  Det går ju också att ställa krav på tidigare styrelse, och att besluta på årsmötet, vilka egenskaper och vilken kompetens dessa bör besitta.
  Då kringgår man också den eviga frågan om könskvotering.

  Det är bra att du ställer frågan, och på så sätt får fram en reflektion hos alla läsare.
  Alla med ett självständigt tänkande tycker att frågan är värdefull.

  Med vänlig hälsning
  Helene

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *